SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2019

 •  

  22.08.2018

  RODO – dokument dotyczący ochrony danych osobowych

  Klauzula informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych – RODO – pobierz. Wyniki zawodów są dostępne na górze w zakładce ⇒ sport szkolny ⇒ wyniki z zawodów. Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół są dostępne od góry w zakładce ⇒ sport szkolny ⇒ współzawodnictwo.  
 •  

  17.08.2018

  KALENDARZ 2018/2019 – NOWE TABELE LEKKOATLETYCZNE

  KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – pobierz NOWE TABELE LEKKOATLETYCZNE (obowiązujące od września 2018r.) dla Igrzysk Młodzieży Szkolnej (Szkolna Liga LA) – dziewcząt – pobierz / chłopców – pobierz dla Licealiady (Szkolna Liga LA) – dziewcząt – pobierz / chłopców – pobierz    

UWAGA – SZKOLNY KLUB SPORTOWY – 2019

Mamy doskonałą wiadomość – Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na program „Szkolny Klub Sportowy” w 2019 roku. Zgłoszenie dla nowych szkół / grup nie biorących udziału / nieistniejących w 2018 roku – pobierz.

Najważniejsze informacje:

– tak jak było w roku 2017 i 2018 program będzie polegał na prowadzeniu zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego w swojej szkole z uczniami z tejże szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut,

– grupa SKS powinna liczyć minimum 15 uczniów,

– w jednej szkole liczącej do 300 uczniów mogą powstać maksymalnie 2 grupy SKS, a w szkole liczącej powyżej 300 uczniów mogą powstać 3 grupy SKS,

– WSZS w Szczecinie w związku z toczącym się rokiem szkolnym 2018/2019 i co za tym idzie istniejącymi już w szkołach grupami SKS postanowił, że te grupy będą miały swój dalszy ciąg również od stycznia 2019 roku (oczywiście po wygraniu konkursu w MSiT),

– jeżeli ktoś z Państwa od stycznia 2019 roku chce lub musi zrezygnować i nie ma zastępstwa do prowadzenia grupy SKS to prosimy o tym fakcie poinformować biuro WSZS w Szczecinie,

– jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzję nr 49 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22.10.18r. w sprawie ogłoszenia programu „Szkolny Klub Sportowy” w szkołach podstawowych, które wchłonęły gimnazjum i liczących powyżej 300 uczniów od stycznia 2019 mogą istnieć tylko 3 grupy SKS (jeżeli istnieją przypadki istnienia 4 grup to niestety ale jedna z nich będzie musiała być wchłonięta przez pozostałe 3),

– jednocześnie informujemy, że przyjmujemy również nowe szkoły / grupy (mamy około 100 – 150 miejsc) – w tym celu należy przesłać do biura WSZS w Szczecinie zgłoszenie e-mail’em (zgłoszenie – pobierz) do dnia 5 grudnia 2018r. na adres email: sks.szczecin@wp.pl lub wszs@szczecin.home.pl,

– po wygraniu konkursu wszelkie dokumenty będą ponownie przesłane do szkół celem ich podpisania przez dyrekcje i nauczycieli biorących udział w programie.

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie tel. + 48 91 48-42-170 lub ewentualnie do Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519 -17 -26 -36

SZKOLNY KLUB SPORTOWY  od września 2018r.

WAŻNE pismo od Operatora Krajowego programu SKS – Instytutu Sportu – PIB dotyczące testów sprawnościowych – pobierz

Zgodnie z aktualizacją decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 sierpnia 2018r. WSZS w Szczecinie umożliwia utworzenie nowej grupy zajęć SKS (trzeciej grupy) w szkołach liczących powyżej 300 uczniów. W tym celu proszę o przesłanie wypełnionego zał. (pobierz) na adres e-mail: sks.szczecin@wp.pl do dnia 07.09.2018r.

Ponadto w szkołach, w których nie istnieje jeszcze żadna grupa SKS można wystartować z programem od września. W szkole takiej można utworzyć 2 grupy (w tym przypadku w jednej z nich musi być przewaga dziewcząt), a jeżeli szkoła liczy powyżej 300 uczniów to można utworzyć 3 grupę. W tym celu proszę o przesłanie wypełnionego zał. (pobierz) na adres e-mail: sks.szczecin@wp.pl do dnia 07.09.2018r.

Pismo od Operatora Krajowego Instytutu Sportu skierowane do nauczycieli prowadzących zajęcia SKS – pobierz.

Pozostałe założenia programu nie zmieniają się. Jeżeli mają Państwa pytanie prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie. Regulamin programu znajduje się poniżej.


Regulamin programu SKS – pobierz

Pismo od WSZS w Szczecinie do nauczycieli prowadzących pobierz

WYSTARTOWAŁ DZIENNIK ELEKTRONICZNY SKS.


Pismo od operatora Krajowego Instytutu Sportu – pobierz

Dla nauczycieli uczestniczących w programie w 2017 roku – instrukcja pobierz

Logowanie: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/logowanie

Dla nowych nauczycieli biorących udział w programie pierwszy raz w 2018 roku – instrukcja pobierz

Rejestracja: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja

DZIENNIK SKS uzupełniamy od początku programu – od pierwszych zajęć czyli

od 8 STYCZNIA 2018r.

Drodzy nauczyciele proszę dokonać stosownych wpisów w dzienniku SKS i zamieścić skan rozliczenia godzin podpisany
przez Państwa i dyrekcję szkoły, który będzie rozliczeniem za dany miesiąc i na jego podstawie WSZS w Szczecinie będzie dokonywał wypłat wynagrodzenia
termin rozliczenia 02.03.2018r.


DOKUMENTY NAUCZYCIELI dotyczące programy SKS od września 2018r.(nowe grupy):

.

DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ DO:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

ul. Garncarska 5

70 – 377 Szczecin

1. Umowa-zlecenie – word-pobierz pdf-pobierz

2. Oświadczenie zleceniobiorcy – word-pobierzpdf-pobierz

3. Klauzula informacyjna godna z RODO – word-pobierzpdf-pobierz  

4. Zał. nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – pobierz lub zał. nr 1 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć – pobierz 

5. Umowa na korzystanie z sali – word-pobierzpdf-pobierz

I N S T R U K C J A do dokumentów !!!

dokument nr 1

– należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze);

dokument nr 2

– należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie – ostateczny termin 28.09.18r.;

dokument nr 3

– należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie;

dokument nr 4 (zał. nr 1 lub zał. nr 2)

dokument nr 5    

 

– należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić na dzienniku elektronicznym;

– należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby.

LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU (aktualizacja – 01.02.18r.)pobierz

Rozliczeń dokonujemy do 5 dnia następnego miesiąca z tym, że rozliczenie za pierwszy okres (styczeń/luty) zostanie uregulowane w marcu po odpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i po otrzymaniu środków finansowych.

PRZYPOMINAMY:

– Zajęcia należy prowadzić 2 razy w tygodniu przez 60 minut – zgodnie z założeniami programu i tak należy rozpisywać w dzienniku zajęć i ewidencji godzin !!!

.Pierwsze zajęcie dotyczące projektu mogą się już odbyć w poniedziałek tj. 08.01.2017r.

Dokumenty do wypełnienia i odesłania pocztą na adres WSZS w Szczecinie ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin.

Graficzne banery i plakaty do wykorzystania:

baner 1 – pobierz

baner 2 – pobierz

plakat 1 – pobierz

plakat 2 – pobierz

. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt poprzez e-mail: sks.szczecin@wp.pl oraz telefonicznie bezpośrednio do biura WSZS w Szczecinie 91 48-42-170 lub w ostateczności na tel. komórkowy Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519 17 26 36

.Głównymi założeniami programu jest prowadzenie zajęć SKS z uczniami swojej szkoły przez nauczyciela danej szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut od stycznia do grudnia 2018 roku. Wynagrodzenie dla nauczyciela to 40 zł. brutto za każdą godzinę zajęć, a liczebność uczestników zajęć to minimum 15 osób. Z jednej szkoły w programie może uczestniczyć maksimum 2 nauczycieli i 2 grupy ćwiczebne (przy 2 grupach jedną z nich musi być grupa z przewagą dziewcząt – ponad 50 %). Informujemy, że jeżeli znalazła by się szkoła, która nie zgłosiła się do programu do tego czasu jest jeszcze możliwość zgłoszenia się do listy rezerwowej.

  UWAGA – SZKOLNY KLUB SPORTOWY – 2019

  Mamy doskonałą wiadomość – Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na program „Szkolny Klub Sportowy” w 2019 roku. Zgłoszenie dla nowych szkół / grup nie biorących udziału / nieistniejących w 2018 roku – pobierz.

  Najważniejsze informacje:

  – tak jak było w roku 2017 i 2018 program będzie polegał na prowadzeniu zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego w swojej szkole z uczniami z tejże szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut,

  – grupa SKS powinna liczyć minimum 15 uczniów,

  – w jednej szkole liczącej do 300 uczniów mogą powstać maksymalnie 2 grupy SKS, a w szkole liczącej powyżej 300 uczniów mogą powstać 3 grupy SKS,

  – WSZS w Szczecinie w związku z toczącym się rokiem szkolnym 2018/2019 i co za tym idzie istniejącymi już w szkołach grupami SKS postanowił, że te grupy będą miały swój dalszy ciąg również od stycznia 2019 roku (oczywiście po wygraniu konkursu w MSiT),

  – jeżeli ktoś z Państwa od stycznia 2019 roku chce lub musi zrezygnować i nie ma zastępstwa do prowadzenia grupy SKS to prosimy o tym fakcie poinformować biuro WSZS w Szczecinie,

  – jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzję nr 49 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22.10.18r. w sprawie ogłoszenia programu „Szkolny Klub Sportowy” w szkołach podstawowych, które wchłonęły gimnazjum i liczących powyżej 300 uczniów od stycznia 2019 mogą istnieć tylko 3 grupy SKS (jeżeli istnieją przypadki istnienia 4 grup to niestety ale jedna z nich będzie musiała być wchłonięta przez pozostałe 3),

  – jednocześnie informujemy, że przyjmujemy również nowe szkoły / grupy (mamy około 100 – 150 miejsc) – w tym celu należy przesłać do biura WSZS w Szczecinie zgłoszenie e-mail’em (zgłoszenie – pobierz) do dnia 5 grudnia 2018r. na adres email: sks.szczecin@wp.pl lub wszs@szczecin.home.pl,

  – po wygraniu konkursu wszelkie dokumenty będą ponownie przesłane do szkół celem ich podpisania przez dyrekcje i nauczycieli biorących udział w programie.

  W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie tel. + 48 91 48-42-170 lub ewentualnie do Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519 -17 -26 -36

  SZKOLNY KLUB SPORTOWY  od września 2018r.

  WAŻNE pismo od Operatora Krajowego programu SKS – Instytutu Sportu – PIB dotyczące testów sprawnościowych – pobierz

  Zgodnie z aktualizacją decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 sierpnia 2018r. WSZS w Szczecinie umożliwia utworzenie nowej grupy zajęć SKS (trzeciej grupy) w szkołach liczących powyżej 300 uczniów. W tym celu proszę o przesłanie wypełnionego zał. (pobierz) na adres e-mail: sks.szczecin@wp.pl do dnia 07.09.2018r.

  Ponadto w szkołach, w których nie istnieje jeszcze żadna grupa SKS można wystartować z programem od września. W szkole takiej można utworzyć 2 grupy (w tym przypadku w jednej z nich musi być przewaga dziewcząt), a jeżeli szkoła liczy powyżej 300 uczniów to można utworzyć 3 grupę. W tym celu proszę o przesłanie wypełnionego zał. (pobierz) na adres e-mail: sks.szczecin@wp.pl do dnia 07.09.2018r.

  Pismo od Operatora Krajowego Instytutu Sportu skierowane do nauczycieli prowadzących zajęcia SKS – pobierz.

  Pozostałe założenia programu nie zmieniają się. Jeżeli mają Państwa pytanie prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie. Regulamin programu znajduje się poniżej.


  Regulamin programu SKS – pobierz

  Pismo od WSZS w Szczecinie do nauczycieli prowadzących pobierz

  WYSTARTOWAŁ DZIENNIK ELEKTRONICZNY SKS.


  Pismo od operatora Krajowego Instytutu Sportu – pobierz

  Dla nauczycieli uczestniczących w programie w 2017 roku – instrukcja pobierz

  Logowanie: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/logowanie

  Dla nowych nauczycieli biorących udział w programie pierwszy raz w 2018 roku – instrukcja pobierz

  Rejestracja: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja

  DZIENNIK SKS uzupełniamy od początku programu – od pierwszych zajęć czyli

  od 8 STYCZNIA 2018r.

  Drodzy nauczyciele proszę dokonać stosownych wpisów w dzienniku SKS i zamieścić skan rozliczenia godzin podpisany
  przez Państwa i dyrekcję szkoły, który będzie rozliczeniem za dany miesiąc i na jego podstawie WSZS w Szczecinie będzie dokonywał wypłat wynagrodzenia
  termin rozliczenia 02.03.2018r.


  DOKUMENTY NAUCZYCIELI dotyczące programy SKS od września 2018r.(nowe grupy):

  .

  DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ DO:

  Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

  ul. Garncarska 5

  70 – 377 Szczecin

  1. Umowa-zlecenie – word-pobierz pdf-pobierz

  2. Oświadczenie zleceniobiorcy – word-pobierzpdf-pobierz

  3. Klauzula informacyjna godna z RODO – word-pobierzpdf-pobierz  

  4. Zał. nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – pobierz lub zał. nr 1 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć – pobierz 

  5. Umowa na korzystanie z sali – word-pobierzpdf-pobierz

  I N S T R U K C J A do dokumentów !!!

  dokument nr 1

  – należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze);

  dokument nr 2

  – należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie – ostateczny termin 28.09.18r.;

  dokument nr 3

  – należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie;

  dokument nr 4 (zał. nr 1 lub zał. nr 2)

  dokument nr 5    

   

  – należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić na dzienniku elektronicznym;

  – należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby.

  LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU (aktualizacja – 01.02.18r.)pobierz

  Rozliczeń dokonujemy do 5 dnia następnego miesiąca z tym, że rozliczenie za pierwszy okres (styczeń/luty) zostanie uregulowane w marcu po odpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i po otrzymaniu środków finansowych.

  PRZYPOMINAMY:

  – Zajęcia należy prowadzić 2 razy w tygodniu przez 60 minut – zgodnie z założeniami programu i tak należy rozpisywać w dzienniku zajęć i ewidencji godzin !!!

  .Pierwsze zajęcie dotyczące projektu mogą się już odbyć w poniedziałek tj. 08.01.2017r.

  Dokumenty do wypełnienia i odesłania pocztą na adres WSZS w Szczecinie ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin.

  Graficzne banery i plakaty do wykorzystania:

  baner 1 – pobierz

  baner 2 – pobierz

  plakat 1 – pobierz

  plakat 2 – pobierz

  . W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt poprzez e-mail: sks.szczecin@wp.pl oraz telefonicznie bezpośrednio do biura WSZS w Szczecinie 91 48-42-170 lub w ostateczności na tel. komórkowy Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519 17 26 36

  .Głównymi założeniami programu jest prowadzenie zajęć SKS z uczniami swojej szkoły przez nauczyciela danej szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut od stycznia do grudnia 2018 roku. Wynagrodzenie dla nauczyciela to 40 zł. brutto za każdą godzinę zajęć, a liczebność uczestników zajęć to minimum 15 osób. Z jednej szkoły w programie może uczestniczyć maksimum 2 nauczycieli i 2 grupy ćwiczebne (przy 2 grupach jedną z nich musi być grupa z przewagą dziewcząt – ponad 50 %). Informujemy, że jeżeli znalazła by się szkoła, która nie zgłosiła się do programu do tego czasu jest jeszcze możliwość zgłoszenia się do listy rezerwowej.

    SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2019
     SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2019
      SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2019
      SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2019
      SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2019
      SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2019